Basiunia

12 tekstów – auto­rem jest Ba­siunia.

sa­mot­ność naj­bar­dziej od­czu­wal­na jest wieczorami 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2013, 13:36

Nikt nie zauważa 100 osiągnięć ale 1 po­rażkę wszyscy... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 grudnia 2012, 14:35

Na­wet naj­mniej­szy cień zmienia rzeczywistość 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 grudnia 2012, 16:09

Po deszczu zaw­sze wychodzi tęcza 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2012, 15:22

Gor­li­wie cze­kając na cud, możemy go nie zauważyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 grudnia 2012, 12:10

Trze­ba uważać, by świat marzeń, nie zaćmił nam codziennego. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2012, 20:53

Czar­ny kot nie mu­si przy­nosić pecha 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2012, 17:43

Na­wet naj­jaśiej­sza uli­ca, skry­wa tajmnice 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2012, 17:54

Uśmie­chając się, możemy dać ko­muś więcej szczęścia niż sądzimy 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 grudnia 2012, 19:24

Uśmie­chając się możemy dać ko­muś więcej szczęścia niż sądzimy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2012, 09:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Basiunia

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność